Speciality

Výplachy a odstraňování nečistot z mazacích a palivových systémů vozidel produktem TEC2000

Provádíme čištění mazacích a palivových systémů,dále pak čištění a utěsňování chladícího systému produktem TEC2000

Čištění olejového systému

tec2tec2

Čištění palivových soustav

tec2tec2

Čištění a utěsňování chladícího systému

tec2

Renovace filtrů pevných částic

Jsme smluvním partnerem firmy DPF-Tech která renovuje filtry pevných částic jak pro osobní,tak pro nákladní vozidla.


Revoluční technologie HeatAir

Jedinečná naší společností používaná nová revoluční technologie HeatAir využívá nejmodernějších poznatků v oblasti čistících a sukčních systémů. Současně je však také velmi šetrná k DPF a FAP filtru samému.

DPF a FAP filtr je v podstate křehká keramická vložka, která snáší velmi vysoké teploty a tlaky výfukových splodin, je ale velmi náchylná na poškození vlivem mechanického působení.

Proč zvolit renovaci pomocí HeatAir

Protože je to jedinečná technologie, která vám ušetří mnoho starostí i peněz. Důkladný promyšlený systém, který řízeným způsobem renovuje jednotlivé kanálky filtru pevných částic pod dohledem měřících přístrojů, zkrátka funguje. Nemusíte díky ní utrácet vysoké finanční prostředky za nový filtr. Pouze vyčistíme váš stávající, jehož funkce bude díky přítomnosti drahých kovů i nadále zaručena.Neplaťte něco co již máte.

Co vám tedy náš revoluční postup přinese?

Kontrola DPF filtru před renovací

Před zahájením samotného čištění je vždy prováděna důkladná vizuální a přístrojová diagnostika každého filtru pevných částic. Pomocí specializovaných měřících přístrojů na tuto činnost důkladně kontrolujeme, zda nedošlo za provozu vozu k jeho mechanickému poškození, které by bránilo jeho renovaci. Pokud filtr vykazuje poškození či nedostatky jako praskliny, propálená místa , olej uvnitř filtru a podobně, není možné renovaci provést a zákazník je o těchto skutečnostech informován. V případě kdy není z těchto důvodů vůbec zahájena renovace filtru, není za námi nabízenou službu účtována žádná částka a filtr je bezplatně zaslán kurýrem zpět zákazníkovi, popř. osobně na naší provozovně.

Aby nedošlo k nevratnému poškožení filtru, které zabrání možnosti renovace, doporučujeme přistoupit k jeho čištění co nejdříve, třeba i preventivně, ještě před blížícím se koncem jeho životnosti.

Protokol o stavu vašeho DPF/FAP filtru

O průběhu renovace vedeme důkladné záznamy. Stav DPF filtru, jak už bylo zmíněno, jeho stupeň zanesení, množství usazených částic a propustnost to jsou všechno hodnoty, které dokážeme pomocí přístrojů měřit a kontrolovat. Díky tomu máme přesný obrázek o tom, jak je filtr zanesený, zda není poškozený a jak se zdařila jeho renovace. Kontroly propustnosti provádíme pomocí tlakových zkoušek které jsou také samozřejmostí. Zákazník si tak může být jistý, že jeho vůz bude i nadále plnit přísné ekologické limity.

Ekologické i ekonomické řešení

Je samozřejmě ideální, když se povede skloubit potřebné s užitečným. Naše metoda HeatAir takové spojení nabízí. Vzniklo tak ekologické a zároveň výhodné ekonomické řešení. Namísto utrácení několika desítek tisíc korun za nový filtr a zatěžování životního prostředí likvidací starého, je možné váš současný filtr znovu opětovně použít ve vašem automobilu.

Bez sankcí na silnicích Evropské unie

Zejména pokud se automobilem vydáváte za hranice naší země k některému z našich západních sousedů, měla by vás správná funkce emisního systému vašeho vozu zajímat. Úřady státní správy v těchto státech jako je např. policie popř. BAG mohou a vykonávají namátkové kontroly funkčnosti těchto emisních systémů pomocí přenosných diagnostických přístrojů a absenci těchto zařízení ve vozidlech postihují vysokými sankcemi. Je samozřejmě pouze otázkou času, kdy legislativně vybaveni začnou tyto kontroly vykonávat namátkově i policie ČR a Stanice technické kontroly (STK). Ta při provádění pravidelné technické kontroly každého prověřovaného vozu jednou za 4, popř. 2 roky.